Stage Bij Het Bureau Internationale Samenwerking

Het beleidsbureau van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking – BIS – is op zoek naar een stagiair(e) van begin mei 2021 t/m begin november 2021.

via Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkomgeving

Het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ambtelijke top van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (het DGIS), namelijk de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) en haar plaatsvervanger. Het DGIS houdt zich binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bezig met het Nederlandse beleid op internationale ontwikkelingssamenwerking. Thema’s die binnen het DGIS prioriteit hebben, zijn onder andere gender, (irreguliere) migratie, humanitaire hulp, het tegengaan van klimaatverandering, private sector ontwikkeling, onderwijs, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en digitalisering binnen ontwikkelingssamenwerking.

BIS vervult als stafbureau een coördinerende en verbindende rol tussen de directies die binnen het DGIS vallen. Het Cluster Advisering van BIS signaleert trends in internationale samenwerking en vertaalt deze naar strategisch beleid en advies. Ook adviseert dit cluster DGIS over beleid en management en stuurt het op beleidscoherentie. Het Cluster Effectiviteit van BIS begeleidt directies en ambassades in hun planning en de monitoring van resultaten op internationale samenwerking.

Stageomschrijving

Als stagiair(e) maak je onderdeel uit van het cluster DGIS-Advisering, bestaande uit circa 10 personen. Je houdt je bezig met inhoudelijke en bestuurlijke onderwerpen op het snijvlak van beleid en politiek. Je bent een samenwerkingspartner van collega’s werkzaam binnen het DGIS, bij andere directies van het ministerie en op ambassades. Zo leer je vanuit de centrale plek die BIS binnen BZ inneemt veel over het werk en de taakverdeling van de verschillende onderdelen van BZ en over de gang van zaken binnen van BZ.

Je werkzaamheden zullen deels ondersteunend en deels zelfstandig van aard zijn.

Werkzaamheden:

  1. Ca. een derde van je tijd werk je aan een inhoudelijke leeropdracht op het thema van het tegengaan van armoede en ongelijkheid en bevorderen van inclusie binnen ontwikkelingssamenwerking. Nadere invulling zal plaatsvinden in overleg en aansluitend op eventuele achtergrond en interesses.
  2. Ondersteuning bij parlementaire verplichtingen (bijv. debatten in de Tweede Kamer);
  3. (Coördinatie van) communicatie over ontwikkelingssamenwerking (nieuwsbrief, Facebook, website, beantwoording van brieven van burgers);
  4. Organisatie/coördinatie van BZ- of DGIS-brede evenementen;
  5. Waar relevant bijdragen aan het schrijven van strategische/politieke beleidsstukken en dossiers.
  6. Overige taken worden op basis van jouw interesses en vaardigheden afgesproken.

Profiel van de stagiair(e)

  • Je bent een (master)student met affiniteit met internationale (ontwikkelings-)samenwerking (N.B. je dient tijdens de gehele stage ingeschreven te staan als student).
  • Je neemt initiatief, bent proactief, niet bang om op mensen af te stappen, werkt goed samen in teams en kunt ook zelfstandig werken.
  • Je schijft snel en bondig in correct en aansprekend Nederlands en Engels.
  • Ervaring met communicatie en sociale media zijn een pré.

Wat bieden wij

Als beleidsbureau van de ambtelijke top geeft BIS een unieke en brede inkijk in het Nederlandse beleid op internationale samenwerking en de wisselwerking met de Tweede Kamer. Ook leer je bij BIS snel hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken is georganiseerd en zich verhoudt tot de rest van de rest van politiek Den Haag.

Stage in coronatijd

Conform de richtlijnen van de overheid werkt iedereen bij BZ momenteel vanuit huis, ook stagiair(e)s. Een stage vanuit huis vergt meer eigen initiatief om bijv. om hulp te vragen en meer zelfstandigheid bij het uitvoeren van taken. BIS biedt intensieve begeleiding om nieuwe collega’s te helpen opstarten en wegwijs te maken. Zodra dat mogelijk is proberen we ook weer op kantoor af te spreken zodat de stage voor jou zoveel mogelijk oplevert, en daadwerkelijk een inkijkje biedt in het dagelijkse reilen en zeilen van BZ.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Voor meer informatie, of het opsturen van een CV met motivatiebrief kun je terecht bij de huidige stagiair, Iris de Graaff (iris-e.graaff@minbuza.nl). De deadline voor de sollicitatie is het einde van de dag op zondag 7 maart. Houd rekening met een online sollicitatiegesprek in de eerste of tweede week van maart.  

Interested in the SIB?

Leave your email address and we'll send you some more information! Just one email, no strings attached.

SIB-Groningen.nl makes use of functional and analytical cookies. If you continue to use our site, we’ll assume that you’re okay with this.